UDRŽITELNOST

Udržitelný rozvoj ve společnosti Neri

Úspěch společnosti je založen na zkušenostech a odborných znalostech, ale také na hluboce zakořeněné strategii udržitelnosti. Naším cílem je uspokojit potřeby našich zákazníků kvalitními, inovativními a technicky vyspělými systémy, aniž bychom ohrozili možnosti rozvoje budoucích generací.

Udržitelný rozvoj pro nás znamená spojení ekonomické výkonnosti, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti. Snažíme se najít rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními potřebami a zajistit rozvojové příležitosti pro budoucí generace.