PERSONÁLNÍ POLITIKA

V dnešním globalizovaném světě hraje lidský faktor nesmírně důležitou roli pro to, aby firmy úspěšně přežily v těžké konkurenční situaci. Úspěšná společnost si může udržet své místo pouze se spokojenými, motivovanými zaměstnanci.
S tímto vědomím naše personální oddělení jedná při vyhledávání kvalifikovaných zaměstnanců a jejich školení ve společnosti.
Aplikace současných metod řízení lidských zdrojů ke zvýšení motivace a výkonnosti zaměstnanců je součástí firemní politiky.

1. Vstup

Při výběru a přijímání zaměstnanců dbáme na to, aby zaměstnanec odpovídal profilu požadavků na volné pracovní místo a zda si může osvojit hodnoty společnosti. Kromě odborné kvalifikace klademe velký důraz také na vaši osobní způsobilost.

školení a další vzdělávání

Naší filozofií je podporovat neustálou kvalifikaci. Nejen pro zvýšení motivace a zvýšení spokojenosti!
Neustálé vzdělávání zaměstnanců zaručuje firmě dlouhodobý úspěch. Dynamika trhů, nové technologie a postupy i změněné obchodní procesy kladou stále nové požadavky a vyžadují neustálé přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců a tím neustálou kvalifikaci všech zaměstnanců po stránce produktové, technické, obchodní i metodické.
Technické a mezioborové kvalifikace chápeme jako impuls pro kariérní rozvoj. Z tohoto důvodu jsou hned od začátku nabízeny povinné a volitelné vzdělávací kurzy, abychom zaměstnancům poskytli tu nejlepší možnou podporu.

poplatek

Náš systém poplatků se skládá ze tří bloků,

  • sjednaná základní mzda (základní měsíční mzda nebo základní měsíční mzda),
  • Výkonová odměna (výkonová odměna na základě hodnocení výkonu, práce za úkol, prémie, ...)
  • Ostatní složky odměny (dotace, příplatky za práci přesčas...)

 

Zaměstnanci mají kromě měsíční mzdy nárok na další složky příjmu, které jsou zajištěny kolektivními smlouvami: příplatek za práci přesčas a směnný provoz, příplatek za práci navíc u servisních gigantů, příplatek za dovolenou atd..

uznání

Vedení společnosti podporuje neustálý rozvoj zaměstnanců a týmů. Tento vývoj je odměněn.

Návrhy na zlepšení:

Stejně jako u všech společností jsou zaměstnanci odměňováni za návrhy na zlepšení. V průměru bylo každoročně realizováno 80 % všech návrhů, protože zaměstnanci znají oblasti, kde se můžeme nejlépe zlepšit