BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bezpečná práce a ochrana zdraví našich zaměstnanců a životního prostředí jsou nedílnou součástí firemní politiky společnosti Neri. Zavázali jsme se k integrované ochraně životního prostředí jak při plánování, tak při provozu našich výrobních zařízení.
To zahrnuje efektivní využívání energie a surovin i minimalizaci emisí a odpadu. Snížení spotřeby energie je stále naší prioritou. Tomuto cíli slouží zejména opatření na snížení spotřeby zemního plynu, stlačeného vzduchu a elektřiny.
Bezpečnost práce, zdraví a životní prostředí jsou shrnuty v našem systému řízení Neri. Svým úsilím jsme prokázali udržitelný úspěch.