INOVACE

Neri inovační společnost

Pro Neri jsou výzkum a inovace základem pro ziskový růst a udržitelné formování budoucnosti. Kromě inovativních produktů významně přispívají k úspěchu společnosti a jejích zákazníků vylepšené procesy a inteligentní řešení.

Kovoobrábění bylo a je zásadním faktorem pro pokrok v technologii, medicíně, automobilovém průmyslu, strojírenství a v celé řadě průmyslových odvětví po celém světě. Inženýři Neri na této technologii zanechali trvalou stopu. Na základě dlouholetých zkušeností a vlastního výzkumu vyvíjíme perspektivní řešení. Tímto způsobem si zajišťujeme naši budoucí životaschopnost, tedy schopnost reagovat na neustále se měnící svět.

Základem je široké chápání inovací, které zahrnuje všechny oblasti společnosti a funkce. Být inovativní pro nás znamená: nacházet a zavádět nová a lepší řešení, včetně revolučních.