TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

Práce s technologií materiálů je nezbytná pro převratný výzkum a inovace. Naše know-how a high-tech materiálová kompetence přináší našim zákazníkům rozhodující výhody a přispívá k technologickému pokroku. Úspěšné použití výrobku závisí

především na správné volbě materiálu a povrchového provedení s jeho mechanickými, elektrickými, tepelnými a biologicko-chemickými vlastnostmi a kombinacemi vlastností.

Dlouholeté zkušenosti v oblasti přesného obrábění kovů a komplexní know-how ve zpracování plastů s vysokou mírou materiálové kompetence jsou tím nejlepším základem pro inovativní, ekonomická řešení, která zároveň inspirují naše zákazníky a významně přispívají k úspěch našich produktů na trhu.