KVALITNÍ

Kvalita a bezpečnost našich výrobků je naší nejvyšší prioritou. Ve společnosti Neri pracujeme udržitelným a sociálně odpovědným způsobem v celém hodnotovém řetězci. 

Naším cílem je uspokojit potřeby našich zákazníků kvalitními, inovativními a technicky vyspělými systémy, aniž bychom ohrozili možnosti rozvoje budoucích generací. Vždy budeme o krok napřed před požadavky legislativy a našich zákazníků

Úspěch společnosti je založen na zkušenostech a odborných znalostech, ale také na hluboce zakořeněném systému managementu kvality, který je podpořen vysokým smyslem pro zodpovědnost ze strany zaměstnanců

Pokyny naší politiky kvality

Neustálým zlepšováním nabídky produktů a služeb směřujeme ke zvýšení spokojenosti zákazníků a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
Zaměstnávání pracovníků s vysokou odbornou a osobnostní kvalifikací a začlenění všech zaměstnanců do politiky kvality a životního prostředí 

Závazek všech zaměstnanců převzít odpovědnost za svou práci tím, že jim dáme konkrétní cíle a také svobodu jednání. 

Požádejte všechny dodavatele, aby přijali a udržovali přijatelný standard ochrany životního prostředí a kvality.
 
Aby byla zajištěna přesnost při plnění požadavků zákazníků. 

 

Naše politika kvality a životního prostředí se odráží v našich směrnicích a vede nás ve spolupráci s našimi zákazníky, spolupráci s našimi dodavateli a ve vztazích s našimi sociálními partnery.