STAVEBNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ

Dnes již nestačí nabízet zákazníkům standardní stroje. Uživatel právem očekává individuální a inteligentní řešení. Naše konstrukční a vývojová oddělení se zaměřují na naše projekty, aby nabídla nejlepší ekonomická a technologická řešení.


Uplatňováním principů štíhlého vývoje produktů se zvyšuje efektivita procesů vývoje produktů. Máme pevně integrované postupy, abychom neustále identifikovali a odstranili nadbytečné kroky v procesu vývoje produktu. Štíhlá konstrukce dodává na jedné straně atraktivní vzhled a na straně druhé zaručuje funkci, ergonomii, tuhost, odolnost a odolnost.

Pod hlavním aspektem důsledné orientace na zákazníka se vidíme jako kompetentní a spolehlivý partner v různých oblastech strojírenství a strojírenství. Naše vysoká flexibilita ve spojení s intenzivní komunikací se zákazníky a dodavateli nám umožňuje naše zákazníky intenzivně podporovat kreativními a nekonvenčními koncepty.