ŠKOLENÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

Adaptaci a adaptaci na dynamické změny, které přináší globalizace, mohou řídit pouze zaměstnanci.

Další školení externími poradenskými firmami

Za účelem podpory osobního a profesního rozvoje zaměstnanců organizuje personální oddělení potřebné školicí programy.

Sociální aktivity

Pravidelně pořádáme aktivity k upevnění kamarádství a přátelství zaměstnanců, k odměňování úspěšných týmů, ke zvýšení motivace a spokojenosti.